Arsenalen Sveriges 
                    Försvarsfordonsmuseum Södermanlands Regementes Museiförening
Stödförening till Sveriges Försvarsfordonsmuseum
SMHA  
     Hem - Om oss - Kontakt - Länkar Logga in    
Strängnäs
Södermanlands Regementes Museiförening bildades på dåvarande P10 för att bidra till att hålla regementets samlingar av historiska föremål och fordon levande.
Efter att P10 lagts ner stöder vi istället Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska Samlingar och museet Arsenalen.

Södermanlands Regementes Museiförening

Som medlem medverkar Du till att en del av Sveriges militärhistoria bevaras och hålls
levande. Bli medlem och ge ditt stöd till verksamheten!


Föreningen är en ideell stödförening vars främsta syfte är att främja intresset för Södermanlands Regementes historia genom utveckling av dess museum

1. Föreningen skall verka för att militärhistoriskt intressant materiel tas om hand och sparas.
2. Föreningen skall understödja vid utveckling av det nya museet.
3. Föreningen skall samla in medel till underhåll och renovering av fordon och annan materiel som ingår i samlingen.

Ditt bidrag kan vara allt ifrån ett "passivt medlemskap" till ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet, alla är lika välkomna.

Medlemskap erhålles genom att betala in årsavgiften 100:- till postgirokonto 188498-0
Ange gärna e-postadress för att erhålla utskick elektroniskt - du hjälper föreningen ytterligare!

Vi söker även sponsorer som vill bidra till renoveringsprojekten, eller som på annat sätt vill hjälpa till med stöd till verksamheten.
För närvarande pågår Renovering av Strv m/21-29

Senaste utskick är gjort i början av november 2018.
Om du inte fått utskicket kan det bero på att vi inte har din rätta adress.
Glöm inte att meddela föreningen när du flyttar eller byter epostadress!
Du kan göra det på medlemssidan.
Glöm inte att ange avsändare när du betalar medlemsavgiften till Plusgiro 18 84 98-0!
medlemssidor Medlemsblad 2017 - #2
Medlemsblad 2017 - #1
Medlemsblad 2017 - #4
Medlemsblad 2017 - #3
Hela arkivet inklusive de senaste numren nås via medlemssidan.
Arsenalens vänförening SRMF, c/o Arsenalen, 645 91 Strängnäs      0152-121 44 © 2011    info@srmf.se